A.H.

wij komen zeer regelmatig in het Deventer ziekenhuis, en moeten daar parkeergeld betalen. In het verleden was het parkeren voor invaliden gratis als je je kaart kon tonen, ineens was dat afgelopen. voor mensen die voor revalidatie komen (elke dag) is dit een kostbare geschiedenis. Dus als er wat aan gedaan kan worden heel graag