C.S.

De tweede ervaring van Fred herken ik . Ik heb aan de receptie aldaar om uitleg gevraagd. Zij wezen mij op het feit dat de parkeertarieven van het ziekenhuis even hoog waren als die van de parkeermeters in de buurt. Als de tarieven van het ziekenhuis lager zouden zijn dan zou men als buurtbewoner gebruik maken van de ziekenhuisparkeerplekken. Zo zonder meer schijnt men gelijk te hebben, maar er zijn beslist andere oplossingen mogelijk die in het voordeel van de ziekenhuisbezoeker zijn.