Jos

Terecht proberen deze bewindslieden op te komen voor een enorm onrecht, dat de mensen wordt aangedaan. Geld, dat naar de bazen / aandeelhouders vloeit en dor woeker is verkregen .Daarbij maakt het in feite niet uit of je als patiënt dan wel bezoeker komt . Het is toch te gek voor woorden, dat men bij bezoek moet betalen en dan ook nog een exorbitant hoog bedrag . Normaal gesproken moet dit toch een FACILITEIT zijn, die het ziekenhuis aanbiedt . De kosten kunnen/zijn verrekend in het gepeperde dagtarief cq de idem dito tarieven van de specialisten .
Een groot referendum gesteund door de politiek, met verbodsbesluiten zou hier mogelijk een halt toe kunnen roepen.Zo ook de machtige ziektekostenverzekeringen, die al zoveel dicteren . Nu kunnen ze ook eens hun goeie kant l;aten zien.